System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: mediaItem
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\ImageCropperTemplateExtensions.cs:line 126
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Media_cshtml.Execute() in D:\sites\ClassicPartsPassion.com-v2\release\Views\Partials\grid\editors\Media.cshtml:line 11
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\sites\ClassicPartsPassion.com-v2\release\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Hållbarhet

Det är viktigt att ta hand om vår värld och vi vill vara aktiva för att uppnå FN: s världsmål för hållbar utveckling. Särskilt mål 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion är ett mål där vi kan bidra till lösningen genom att förbättra våra egna ansträngningar. Se mer om FNs världsmål på https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Varje dag skickas miljoner paket. Endast i Danmark skickar vi cirka 80 miljoner paket varje år. Mängden förpackning för dessa paket är enorm, och vi är därför glada över att https://miljoevenlig-pakning.dk/ (webbplats på danska)

Vi har stort fokus på att återanvända så mycket förpackningar som möjligt. När vi skickar ditt paket har vi tänkt på förpackningen så att miljön kommer att laddas så lite som möjligt. Vi återanvänder allt förpackningsmaterial som vi får från våra leverantörer - både kartonger och fyllmaterial. Därför kan dina varor förpackas i en leveranslåda som har använts tidigare.

Tack för att du hjälper oss att skydda miljön - tillsammans kan vi göra en skillnad.