Personuppgiftspolicy

 

För att kunna köpa produkter på webbshoppen måste kunden som minimum informera och ge samtycke till bearbetning och lagring av följande information:

  • Namn
  • Address
  • E-mail
  • Telefonnummer

För att uppfylla garantiförpliktelserna inkluderar ovanstående data inkl. information om köpta produkter lagras i 10 år varefter de kommer att raderas. Om kunden har skapat ett konto med CPP kommer den personliga informationen och beställningsinformationen inte att raderas om inte CPP uppmanas att göra det.

Information lämnas inte ut eller säljs till tredje part om det inte är fråga om omstrukturering eller en hel eller delvis försäljning av CPP. All avslöjande i en sådan situation kommer att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd när som helst.

Kunden har möjlighet att få åtkomst till sina registrerade data på CPP. Kunden kan invända mot registreringen i enlighet med bestämmelserna i behandlingen av personlig information. Varje förfrågan och / eller begäran måste riktas till CPP via kontaktinformationen på webbshoppen.