CPP

Vi använder CPP som ett varumärke om det är ett märke utan namn eller om varumärket är okänt. Produkten tillverkas bland annat i Danmark, Tyskland och Kina, och kvaliteten är acceptabel. Vi vill erbjuda ett brett program med flera kvalitetsalternativ. Eftersom det finns begränsade tillverkare av många delar har vi valt att ha denna möjlighet att se till att ägare av klassiska bilar kan få tillgång till de delar de behöver.