Villkor för klagomål - Privat

 

I allmänhet

Som konsument har du 2 års rätt att göra ett klagomål från leveransdatum, vilket innebär att du kan välja att reparera eller byta varan. Detta kräver naturligtvis att klagomålet är motiverat och att defekten inte har uppstått till följd av felaktig användning av produkten eller annat skadligt beteende. Säljaren är annars ensam ansvarig (produktansvar) i den mån det följer av obligatoriska rättsliga regler.

Du måste klaga inom en "rimlig tid" efter att du har upptäckt defekten i artikeln eller att defekten i artikeln skulle ha upptäckts. Om du klagar inom två månader efter att felet upptäcktes kommer klagomålet alltid att vara aktuellt, förutsatt att detta är inom två år från leveransdatumet.

För att rapportera ett klagomål, fyll i vårt klagomålsformulär som du hittar här (om du använder Firefox kanske formuläret inte används. Vi rekommenderar att du öppnar formuläret i en annan webbläsare). Därefter kommer du att tilldelas ett klagomålsnummer som gör att behandlingen av ärendet går snabbare.

I samband med detta kommer vi i princip att be dig att tillhandahålla följande:

 • Fakturanummer.
 • Namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Artikelnummer och nummer som du vill annonsera för.
 • Tillräcklig beskrivning av felet / defekten. (defekt, fungerar inte etc. accepteras inte.)
 • Information om fordonet på vilken den annonserade delen monterades / försökte monteras.
 • Installationsdatum och datum för att hitta felet / defekten.
 • KM-tillstånd vid montering och konstaterande av felet / defekten.
 • Eventuellt. testresultat och felkoder från OBD-felavläsning (detta måste inkluderas om OBD-felavläsning har använts för att fastställa felet)
 • Eventuellt. fotodokumentation av felet / defekten.
 • Eventuellt. verkstadsfaktura från originalmontering av artikeln. (Måste bifogas om löner ska täckas)

Klagomål avslutas vanligtvis inom 14 arbetsdagar efter att vi har mottagit klagomålet (tillsammans med relevanta dokument och information), såvida det inte anses nödvändigt att få ytterligare information och / eller få tillbaka delar för utredning.

Om vi ​​behöver få tillbaka varor i samband med klagomålshanteringen anger vi vilka det handlar om. Varorna packas därefter säkert och sändningen är tydligt märkt med klagomålsnummer (t.ex. UH001234). Senast 10 dagar efter att ha fått en förfrågan från Classic Parts Passion om att varorna ska returneras måste sändningen skickas till följande adress:

Classic Parts Passion A/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg.

Om klagomålet är motiverat återbetalar vi naturligtvis dina (rimliga) fraktkostnader. Skicka därför en kopia av ditt kvitto, antingen med paketet eller skicka det till oss på info@classicpartspassion.com markerat med klagomålsnumret. Om fraktkostnaderna ska täckas måste vi mottaga kvittot för sändningen inom 5 dagar efter att paketet har skickats.

Notera! Vi accepterar inte paket som skickas med posten. kontant vid leverans eller liknande.

Allmänna villkor för klagomål.

 • Modifierade objekt kan inte annonseras.
 • Objekt som har monterats på något annat än dessa är avsedda för kan inte annonseras.
 • Vi täcker inte fel eller skador som orsakas direkt eller indirekt till följd av felaktig installation, felaktig användning, felaktig anslutning eller frånkoppling, fel, överbelastning, slarvig behandling, otillräckligt underhåll, felaktigt bränsle, olja, smörjmedel etc. eller yttre påverkan inklusive vandalism.
 • Delar som klagas över måste lagras tills ärendet stängs eller tills ytterligare meddelande mottas.
 • Klagomål får inte returneras till Classic Parts Passion utan föregående avtal, även efter att klagomålet har mottagits.
 • Det är kundens ansvar att se till att någon återvända till Classic Parts Passion sker.
 • Classic Parts Passion kan ersätta rimliga returkostnader i samband med klagomål, om klagomålet godkänns.
 • Om rimliga returkostnader ska återbetalas måste vi få ett kvitto för kostnaden innan klagomålet stängs, men tre dagar efter att sändningen har skickats är alltid alltid i rätt tid.
 • Delar av avvisade klagomål lagras i 14 dagar av Classic Parts Passion. Om kunden inte har hämtat dem eller gjort ett avtal om att få dem skickade på egen bekostnad skrotas de.
 • Alla klagomålsförsändelser till Classic Parts Passion måste vara tydligt märkta med klagomålsnumret.
 • Klagomål som skickas utan klagomål lagras i 14 dagar. Sändningen skrotas sedan om vi inte har hört från avsändaren under tiden.
 • Klagomål som returneras till Classic Parts Passion utan leverans kommer inte.
 • Om du vill täcka följdskador måste detta anges på klagomålsformuläret och fakturan för den ursprungliga installationen av delen bifogas, när behandlingen av klagomålet har inletts är det inte längre möjligt att göra anspråk på detta.

Notera.

Klagomål måste granskas och avgöras av vår kvalitetsavdelning. Därför kan kontoristarna i butiken inte byta föremål på plats. Om du har svårt att fylla i klagomålsformuläret hjälper vi dig gärna i butiken att fylla i det med dig.

Testmontering

Vi rekommenderar alltid att du gör en komplett testmontering av delar som beställts från Hovwdiaudi. Speciellt när vi pratar om delar till klassiska bilar. Eventuella klagomål måste göras INNAN t.ex. lackering av mottagna delar. Classic Parts Passion täcker inte kostnader för målning etc.

Kvalitetssäkring

På Classic Parts Passion arbetar vi ständigt med att förbättra våra produkter. Vi kan inte göra det utan din hjälp. Vi behöver adekvata felbeskrivningar i samband med klagomål. Baserat på din feedback kan vi snabbare identifiera specifika problem och därmed säkerställa att du alltid får bästa möjliga produkt.

Felbeskrivningar som "defekt", "läckande" och "dålig kvalitet" bidrar inte mycket och kan vara svåra att hitta. Vi vill ha information om hur en defekt har hittats, var / hur produkten är defekt och varför produkten tros vara av dålig kvalitet. En adekvat felbeskrivning gör det lättare att hitta en möjlig fel och därmed säkerställa en snabbare och bättre hantering av klagomål till förmån för alla inblandade parter.

Exempel på felaktig beskrivning.

"Bromsok är defekt"

Exempel på en adekvat felbeskrivning.

”Bromsoket har blivit läckande vid manschetten. Bromsvätska läcker ut. Dessutom går mekanismen för parkeringsbromsen mycket tätt. Handbromsen har bytts ut och fungerar som den ska. Se foto som visar var bromsvätskan läcker ut. ”

Transportskador

Transportskador anses inte vara ett produktrelaterat klagomål. Sändningar med synlig skada måste registreras på fraktsedeln vid mottagandet av sändningen och därefter rapporteras till Classic Parts Passion så snart som möjligt, tillsammans med bilder på skadorna på paketet innan det öppnas. Inte omedelbart synliga transportskador måste rapporteras direkt till Classic Parts Passion så snart som möjligt.

Transportskador rapporteras också via klagomålsformuläret på classicpartspassion.se och dessa måste rapporteras så snart som möjligt, dock senast 5 dagar efter mottagandet av paketet.

Följdskador

Om ditt klagomål är motiverat och du ursprungligen har monterat reservdelen i en momsregistrerad bilverkstad kan Classic Parts Passion i vissa fall täcka följdskador som t.ex. lön.

Lönerna täcks av maximalt 339 DKK per timme, enligt standardtiden för den givande reparationen. Inga tillägg betalas, t.ex. diverse, material- eller miljöavgifter. Vi täcker inte kostnader för transport till verkstaden, hyrbil etc.

Begäran om täckning av följdskador måste anges på reklamationsformuläret och fakturan för den ursprungliga installationen av delen, samt ett erbjudande för reparationen, måste bifogas reklamationsformuläret. Vi betalar inte för beräkningen av erbjudanden. När behandlingen av klagomålet har inletts är det inte längre möjligt att kräva täckning för uppföljningskostnader.

Ersättningsartikel

Om du behöver en annan artikel innan klagomålet har behandlats kan du köpa en från oss. Vi har inte möjlighet att leverera varor utan att få betalning för detta förrän ditt klagomål har beslutats av vår kvalitetsavdelning. Om ditt klagomål är motiverat krediterar vi varan efter att vår behandling av ärendet har slutförts.

Vem kan annonsera

Klagomålet måste lämnas in av den person eller det företag som köpt varan från oss. Dvs. du kan inte marknadsföra ett objekt som du t.ex. har köpt från ett annat företag. Inte ens om du vet att de köpte varan från oss. I sådana fall måste du kontakta den plats där du köpte artikeln och be dem att annonsera för dig.

ATE
CPP
FAG
Gti
HJS
INA
JWL
LUK
OJD
SSI
TMI
TRW
Ram
Ram
Ram